NASI SPONSORZY

a44acd9634eed398

 

fish

 

Logo decathlon Koszalin

 

logo 3re co official

 

 

PARTNER MEDYCZNY

logo-SPONDYLUS

PARTNER STRATEGICZNY XV BIEGU WENEDÓW

Lotto

NASI PARTNERZY

logo koszalin

ck105-
Logo-ZOS

Logo PFNW

Wizytówka

KSE logo

PARTNER TECHNICZNY

4run - logo wersja full

 

Brooks

 

logo 6

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KTKKF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Jacek Moszyński   
niedziela, 11 czerwca 2017 19:22

W imieniu Zarządu KTKKF zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KTKKF, które odbędzie się dnia   26 czerwca 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 18.45 w sali nr 300 Urzędu Miejskiego ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie.

Początek obrad Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania w I terminie o godz. 18.45.

W przypadku braku wymaganej większości członków w wyznaczonym terminie, zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 19.00 bez względu na ilość obecnych.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

 5.  Wybór Komisji:Mandatowo - Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.

6.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

7.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2016.

8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016, wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9.   Projekt planu działania na rok 2017.

10. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

11. Dyskusja.

12. Głosowania: za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2016, za przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 2016, za udzieleniem absolutorium dla Zarządu,za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej, za zatwierdzeniem planu działania na 2017 rok.

13. Wybór władz KTKKF na kadencję 2017 – 2021:zgłoszenie kandydatów do Zarządu KTKKF,zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej KTKKF.    

14. Wolne wnioski.

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

16. Zakończenie zebrania.

   Materiały sprawozdawcze Zarządu i Komisji Rewizyjnej udostępnione zostaną członkom przed zebraniem do wglądu.