NASI SPONSORZY

a44acd9634eed398

 

fish

 

Logo decathlon Koszalin

 

logo 3re co official

 

 

PARTNER MEDYCZNY

logo-SPONDYLUS

PARTNER STRATEGICZNY XVII BIEGU WENEDÓW

Lotto

NASI PARTNERZY

logo koszalin

ck105-
Logo-ZOS

Logo PFNW

Wizytówka

KSE logo

PARTNER TECHNICZNY

4run - logo wersja full

 

Brooks

 

logo 6

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Jacek Moszyński   
wtorek, 10 sierpnia 2021 18:59

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Zarządu KTKKF zapraszam osoby będące członkami KTKKF na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Cz KTKKF. Zebranie odbędzie się dnia 08 września 2021 r. / środa /o godz . 19.00 w NOT przy ul. Jana z Kolna 38 w Koszalinie. Początek obrad: w I termie o godz. 19.00 - w przypadku braku wymaganej większości członków w II terminie tj. 08.09.2021 r. o godz. 19.15 bez względu na liczbę obecnych lecz nie mniej niż 15 członków zwyczajnych.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

5. Wybór Komisji:

· Mandatowo - Skrutacyjnej,

· Uchwał i wniosków.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku

dot. przeznaczenia zysku z bieżącego roku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2020.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020, wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9. Projekt Planu działania na rok 2021.

10. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

11. Dyskusja.

12. Głosowania:

· za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2020,

· za przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 2020,

· za udzieleniem absolutorium dla Zarządu,

· za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020,

· za przyjęciem uchwały dot. przeznaczenia zysku z bieżącego roku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

· za zatwierdzeniem Planu działania na 2021 rok.

13. Wybór władz KTKKF na kadencję 2021 – 2025:

· zgłoszenie kandydatów do Zarządu KTKKF,

· zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej KTKKF.

· zgłaszanie kandydatów na funkcję Pełnomocnika ds. podpisywania umów z Zarządem KTKKF na okres funkcjonowania wybranego Zarządu. .

14. Wolne wnioski.

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

16. Zakończenie zebrania.

Materiały sprawozdawcze udostępnione zostaną Członkom KTKKF do wglądu przed zebraniem.

UWAGA!

Z uwagi na epidemie prosimy o przybycie na Zebranie w maseczkach oraz z własnym długopisem.

Prezes Zarządu KTKKF

mgr Arkadiusz Kozak