NASI SPONSORZY

a44acd9634eed398

 

fish

 

Logo decathlon Koszalin

 

logo 3re co official

 

 

PARTNER MEDYCZNY

logo-SPONDYLUS

PARTNER STRATEGICZNY XVII BIEGU WENEDÓW

Lotto

NASI PARTNERZY

logo koszalin

ck105-
Logo-ZOS

Logo PFNW

Wizytówka

KSE logo

PARTNER TECHNICZNY

4run - logo wersja full

 

Brooks

 

logo 6

Zebranie sprawozdawcze członków KTKKF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Jacek Moszyński   
wtorek, 11 czerwca 2019 08:41

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW          
           KOSZALIŃSKIEGO TOWARZYSTWA  KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ                
                    
                    
Rozpoczęcie obrad dnia 26 czerwca 2019 r./środa/
    •  I termin o godz. 18.30
    • II termin o godz. 18.45
Miejsce:  sala nr 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie

1.   Otwarcie zebrania.
2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3.   Przyjęcie porządku obrad.
4.   Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
5.   Wybór Komisji:
    • Mandatowo  - Skrutacyjnej,
    • Uchwał i wniosków.
6.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
7.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2018.
8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018, wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
9.   Projekt planu działania na rok  2019.
10. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
11. Dyskusja.
12. Głosowania:
    • za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2018,
    • za przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 2018,
    • za udzieleniem absolutorium dla Zarządu,
    • za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
    • za zatwierdzeniem planu działania na 2019 rok.

13.   Wolne wnioski.
14.   Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
15.   Zakończenie zebrania.
                        
Materiały sprawozdawcze Zarządu i Komisji Rewizyjnej udostępnione zostaną członkom przed zebraniem do wglądu.