NASI SPONSORZY

a44acd9634eed398

 

fish

 

Logo decathlon Koszalin

 

logo 3re co official

 

 

PARTNER MEDYCZNY

logo-SPONDYLUS

PARTNER STRATEGICZNY XVII BIEGU WENEDÓW

Lotto

NASI PARTNERZY

logo koszalin

ck105-
Logo-ZOS

Logo PFNW

Wizytówka

KSE logo

PARTNER TECHNICZNY

4run - logo wersja full

 

Brooks

 

logo 6

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KTKKF 28.09.2022
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Jacek Moszyński   
piątek, 16 września 2022 04:49

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Zarządu KTKKF zapraszam Pana/ią na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KTKKF, które odbędzie się dnia 28 września 2022 r. środa o godz. 18.45 w sali nr 300 Urzędu Miejskiego ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie.

W przypadku braku wymaganej większości członków w wyznaczonym terminie, zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 19.00 bez względu na ilość obecnych.

Porządek obrad:

Rozpoczęcie obrad dnia 28 września 2022 r.

  • I termin o godz. 18.45
  • II termin o godz. 19.00

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Zatwierdzenie regulaminu zebrania.

5.Wybór Komisji:

  • - Mandatowo - Skrutacyjnej,
  • - Uchwał i wniosków.

6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku dot. przeznaczenia zysku z bieżącego roku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2021.

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021, wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9.Projekt Planu działania na rok 2022.

10. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

11. Dyskusja.

12. Głosowania:

  • za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2021,
  • za przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 2021,
  • za udzieleniem absolutorium dla Zarządu,
  • za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021,
  • za zatwierdzeniem Planu działania na 2022 rok.

13.Wolne wnioski.

14.Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

15.Zakończenie zebrania.

Materiały sprawozdawcze Zarządu i Komisji Rewizyjnej udostępnione zostaną członkom przed zebraniem do wglądu.

UWAGA!

Z uwagi na epidemie prosimy o przybycie na Zebranie w maseczkach, rękawiczkach oraz z własnym długopisem.

Prezes Zarządu KTKKF mgr Arkadiusz Kozak